Ako na vysokú tvrdosť vody

Ako na vysokú tvrdosť vody

Úroveň kvality vody v bazéne určuje popri ďalších faktoroch aj tvrdosť. Teda predovšetkým to, koľko zdroj vody obsahuje rozpustených solí vápnika a horčíka. Ideálna tvrdosť sa pohybuje medzi siedmimi až dvanástimi stupňami dH, čo je nemecká stupnice. Tento rozsah znamená stredne tvrdú vodu.

Ak je tvrdosť vyššia, začínajú sa tvoriť zákaly a usadeniny. V takej chvíli je vhodné použiť prípravok na maskovanie tvrdosti. Ten zabraňuje vylučovaniu vápenatých, horečnatých solí, a tiež železnatých solí, ktoré sa môžu prejaviť vo forme hnedých, ťažko odstrániteľných vločiek.

Prípravok je nutné použiť hneď po napustení bazéna. Počiatočné dávkovanie odporúčame 300 mililitrov na desať kubíkov vody. Ďalšie ošetrenie je nutné vykonať pri každom doplnení čerstvej vody. Pred ďalšou úpravou vody, ako napríklad úroveň pH alebo dezinfekcie, nechajte vodu niekoľko hodín cirkulovať. Prípravok na maskovanie tvrdosti nikdy nepoužívajte tesne pred ošetrením vody flokulantami ako sú prípravky Vločka Klasik alebo Vločka Super.

Dajte Maskovaču tvrdosti čas, aby dokázal vyviazať nevhodné anorganické soli. Potom bude váš bazén čistý, bez zákalov a usadenín.

Predpoveď počasia

Videonávody

Zaujímavosť

Prečítajte si