S vodnými rastlinami k čistejšej vode

S vodnými rastlinami k čistejšej vode

Využite jarný elán a vysaďte nové rastliny. Rastliny a kvety majú okrem estetickej úlohy aj ďalšiu skvelú vlastnosť – pomáhať v kolobehu živín a sú predpokladom peknej, čistej vody v jazierku.

V tomto článku sa nebudeme zaoberať odzimovaním jazierka, to riešime na inom mieste. Na čo ale chceme upozorniť je, že okrem toho, že rastliny a kvety spĺňajú estetickú úlohu, sú aj skvelí pomocníci v kolobehu živín. Sú preto predpokladom peknej a čistej vody v jazierku. Či už chováte ryby alebo nie, rozkladom organickej hmoty mikroorganizmami sa do vody uvoľňuje anorganická forma biogénnych prvkov C, N, P, ktoré využívajú rastliny k svojmu rastu. Veľmi jednoducho. A to tie, ktoré sa nám páčia - lekná, nezábudky, kosatce. Tak aj fytoplanktón a dlhé riasy na dne, ktoré sa nám nepáčia. Určite ste zaznamenali, že v jazierku máte najčistejšiu vodu na jar, v období najväčšieho vegetačného boomu vodných rastlín, ktoré zapracovávajú živiny do listov. Je to veľmi dobré, máte funkčnú nezanesenú koreňovú čistiacu filtráciu. Udržujte ju, odmení sa vám peknou vodou a menšími starosťami.

Ešte lepšie je, pokiaľ sú vo filtrácii, aj v pobrežných zónach vysadené rastliny, ktoré kvitnú rôzne behom celého vegetačného obdobia, alebo priebežne rastú. Zostavu, čo vysadiť prikladáme. Nájdete tu okrem ich slovenského názvu aj latinské názvy a tiež čas ich kvitnutia, ako vyzerajú a či prípadne (nie)sú postihnuté, keď použijeme prípravok Systém.

Je dôležité spomenúť, že ak chceme predchádzať rastu rias, potrebujeme pomocou heterotrofných baktérií v jazierku rýchlo previesť organicky viazaný amoniakálny dusík na anorganický. Ten potom cez biofilter nitrifikovať až na dusičnany, ktoré následne musia spolu s fosforom „nájsť uplatnenie“. Vyššie rastliny sú v tomto ohľade v boji o zdroj agresívnejšie, takže menej dusičnanového dusíka ostane riasam, ktoré ich využívajú k svojmu rastu. Preto nezabúdajte používať prípravky Baenzy.

filtrace korenova sk3