Jesenná údržba jazierka

Jesenná údržba jazierka

Starostlivosť o jazierko v tomto ročnom období, keď končí vegetačné obdobie väčšiny rastlín, spočíva predovšetkým v čo najlepšom odstránení listov a zvyškov zelene z vody, v zazimovaní techniky a v príprave rýb na najchladnejšie obdobie roka.

nedovolte aby listie vrazdilo clanok

1. Vičistite vodu od zvyškov vegetácie

Odstráňte z vodnej hladiny listy, mulčovaciu kôru, zeminu a všetky zvädnuté časti rastlín, ktoré do jazierka nafúkal vietor a spláchol dážď. Pokiaľ tieto nečistoty medzi tým klesnú ku dnu, pomôžte si špeciálnym prípravkom, ktorý ich dokáže vyniesť opäť na hladinu a následne ich vylovte. Ďalej vyčistite zo dna jazierka všetky nečistoty a kal, buď pomocou vysávača alebo k tomu určeného prípravku. Ako prevenciu, ktorá zníži organické zaťaženie vody v jazierku na minimum, fungujú baktérie, ktoré tieto zvyšky zneškodnia. Predávajú sa vo forme prípravku jazierkovej chémie a mali by ste ich do jazierka nasťahovať približne v polovici októbra.

Toto upratovanie nepodceňujte, pretože by ste mohli ohroziť život všetkých obyvateľov jazierka a na ďalšiu sezónu potom privolať inváziu rias. Behom teplejšieho obdobia v roku sa voda prekysličuje, ale na jeseň a v zime s príchodom mrazov prestáva voda cirkulovať. Plyny vznikajúce pri procese rozkladu odpadu zo záhrady sa potom držia vo vode a ohrozujú život pod hladinou jazierka. Zvyšky rastlín sa menia na živiny, ktoré na ďalší rok poslúžia ako potrava pre riasy.

2. Zakryte jazierko sieťou

Prehoďte cez vodnú hladinu ochrannú sieť, ktorá dokáže zachytiť záplavu padajúceho lístia a iné veľké kusy nečistôt. Väčšina predávaných krycích sietí má kotviace kolíky. Pokiaľ nemáte sieť, môžete pouziť jemné pletivo s drobnými okami, napríklad to, ktoré používajú chovatelia králikov. 

3. Ošetrite rastliny na brehu

Zredukujte zeleň, ktorá sa cez leto príliš rozmnožila a jej odumreté zvyšky by mohli znečistiť vodu. Trstinu a ostatné rastliny s dutými stonkami zastrihnite tesne nad hladinou, aby mohli cez zimu, keď hladinu jazierka pokryje ľad, slúziž k odvádzaniu plynov z jazierka. Poslúžia tiež k zásobovaniu jazierkovej vody kyslíkom. Odsťahujte z jazierka lekná a ďalšie vodné rastliny, ktorým hrozí zamrznutie. Uložte ich do vedra s vodou a dajte ich niekam do chladu. 

4. Zazimujte techniku

Všetku techniku musíte z jazierka vybrať, pretože by ju mrazy nenávratne zničili. Keď teplota vody nedosahuje pravidelne 12°C, čo je hranica, pod ktorú už baktérie v jazierku prestávajú pracovať. UV lampu, filtre a čerpadlo vysušte a uložte niekam do sucha. Rovnako to platí aj pre čerpadlo. Pokiaľ nemáte jazierko hlbšie ako 80 centimetrov, starostlivo ho očistite a uložte do vedra s vodou niekam, kde nezamrzne. Z hadíc a potrubia vypustite vodu a v prevádzke penechajte len vzduchovacie zariadenie. Vzduchovací kameň presuňte do plytkej časti jazierka a umiestnite ho pod hladinu, aby teplejšia voda zostávala na dne jazierka, kde sa pohybujú prezimujúce ryby. 

5. Kontrolujte kvalitu vody

Pravidelná kontrola chemických parametrov vody by mala byť samozrejmosťou behom celej jazierkovej sezóny, takže aj na jeseň. Testerom overujte hodnoty pH, alkalitu a tvrdosť a v prípade potreby ich upravte pomocou k tomu určených prípravkov.

6. Presťahujte ryby do tepla

O ryby by ste sa mali celú sezónu starať tak, aby boli pred zimou v tej najlepšej možnej kondícii. Pri teplotách nad 15°C ich kŕmte denne, ak teploty klesnú na 10 - 15°C, dávajte im potravu len raz týždenne. Krmivo im prestaňte dávať úplne, keď sa dlhodovo zníži teplota vody vo vašom biotope pod 10°C. Ak nie je vašej jazierko dostatočne hlboké, aby dokázalo rybám poskytnúť bezpečný azyl, presťahujte ich do akvária alebo inej vhodnej nádrže umiestnenej v dome.